Linoleum

Stop gulvets tilsmudsning ved entredøren. Sandkorn og snavs under sko og støvler skader gulvet, brug derfor en effektiv dørmåtte lige inden for døren og om muligt en skraberist eller dørmåtte uden for døren. Tunge møbler, komfur, køleskab, opvaskemaskine og lign. skal flyttes med forsigtighed, da der ellers kan opstå varig skade i linoleummen.

For at beskytte gulvet mod friktionsmærker og ridser bør ben på borde og stole være forsynet med filtdupper eller lign.Hvis banesamlingerne ikke er trådfuget, skal linoleum vaskes med en hårdt opvredet klud. I områder, hvor det er nødvendigt med vådrengøring i større omfang, anbefales det at banesamlinger tætnes (trådfuges) med en smeltetråd.

Obs! Brug aldrig alkaliske rengøringsmidler, fx brun sæbe, soda, lud, skurepulver o.l. på linoleum.


Grundrengøring

Hvis den løbende rengøring ikke længere giver et tilfredsstillende resultat, kan gulvet vaskes med lunkent vand tilsat et universelt rengøringsmiddel eller et grundrengøringsmiddel. Inden den løbende rengøring genoptages, vaskes gulvet med lunkent vand tilsat et vaskeplejemiddel med voks.

Obs! Er gulvet stærkt tilsmudset efter lægningen, kan det anbefales, at der gennemføres en grundrengøring, som beskrevet ovenfor.


Rengøring

Den løbende rengøring af linoleumsgulve foretages ved støvsugning med børste mundstykke, blød kost eller tør moppe.Efter behov vaskes gulvet med lunkent vand tilsat et vaskeplejemiddel uden voks, der sammen med rengøringsvandets normale indhold af kalk, vil danne en beskyttende og plejende film på gulvets overflade.

Obs! På gulve af linoleum må der ikke anvendes rengøringsmidler med en pH-værdi over 9,5 i brugsopløsning.

bubble