Olierede trægulve (plejeolie eller -pasta)

Oliebehandlede trægulve skal med mellemrum tilføres en plejende olie / pasta – typisk en gang om året for boliggulve, oftere for stærkt belastede gulve. Plejen kan begrænses til de slidte områder. Plejeolien eller -pastaen kan også anvendes til slutpolering af et nyt gulv: Før et nyt gulv tages i brug, kan det med fordel slutpoleres. Dette gælder både gulve, som er oliebehandlede fra fabrik, og gulve som grundolieres på stedet. Slutpolering giver en mere slidstærk overflade. Behandlingen kan udføres manuelt eller med poleremaskine.

OBS! Olievædede klude kan selvantænde og skal derfor opbevares i metalbeholder med tæt låg, lægges i vand eller brændes straks efter brug.

Fremgangsmøde

 1. Vask gulvet med trærens, ¼ liter til 10 liter vand. Der vaskes efter med rent vand. Gulvet skal herefter tørre i mindst 8 timer, til det er helt tørt.
 2. OLIE: Ryst dunken grundigt før brug.
 3. OLIE: Gulvet påføres ca. 1 dl. olie pr. 4 m2 med pad, malerrulle eller evt. poleremaskine på større arealer.
  PASTA: Poler plejepasta på områder af 1-2 m2 ad gangen i et tyndt lag med en beige polerepad. Ved større arealer (gulve over 10 m2) kan en poleremaskine med fordel anvendes på op til 5 m2 ad gangen.
 4. Sørg for, at olie/pasta bliver poleret helt ned i træet med en polerepad. Efterpoleringen skal fortsætte til træet virker mættet og gulvfladen fremtræder ensartet.
 5. Inden der fortsættes til næste område, tørres gulvet over med rene og tørre bomuldsklude. Herefter må gulvet ikke virke vådt, og der må ikke ligge overskydende olie tilbage på overfladen.
 6. OLIE: Der fortsættes efter ovennævnte metode til hele gulvet er behandlet.
  PASTA: Vent 4-6 timer inden gulvet tages i brug, og undgå snavs samt vandpåvirkning på træet de næste 48 timer.
 7. OLIE: Ved maskinpolering er gulvet forhærdet efter 4 timer ved 20°C, hvorefter det forsigtigt kan tages i brug. Manuelt poleret gulv kan tages i brug efter ca. 24 timer.
 8. Ved den daglige rengøring, bør der vaskes/plejes med natursæbe eller oliesæbe, som samtidig tilfører gulvet olie ved hver vask. Vedligeholdelse kan ske efter behov.

Lakerede trægulve (lakpleje)

Lakpleje kan anvendes i forbindelse med alle lakerede overflader. Desuden kan produktet anvendes på vinyl-, laminat- og linoliumgulve. Lakpleje styrker lakken, idet den beskytter mod slitage og ridser, og derved forlænger lakkens – og træets levetid.

Fremgangsmåde

 1. Gulvet vaskes grundigt med trærens, ½ liter til 5 liter vand, til overfladen er helt ren. Der vaskes efter med rent vand. Herefter skal gulvet tørre fuldstændigt, inden lak påføres.
 2. Ryst dunken grundigt før brug.
 3. Den koncentrerede lakpleje påføres i et tyndt lag. Hvis kluden/moppen bliver snavset, skylles i rent vand og vrides godt. Herefter fortsættes påføringen. Er en flade begyndt at tørre, må der ikke påføres mere lakpleje.
 4. Lad gulvet tørre i ca. 30 min., før det tages i brug. Det er ikke nødvendigt at efterpolere eller foretage anden efterbehandling.
 5. Regelmæssig rengøring af den plejede lakoverflade kan foretages med laksæbe.

 

bubble